Växthusgaser

3486

Korvförpackning av papper och bioplast sparar 207 ton CO2

PCFs. SF6. CO2 ekv. ref 2018 ton ton ton ton ton ton ton kg CO2 / kg PU. Stationär förbränning. Oljepanna Mariestad. År 2006 var AP Fastigheters koldioxidutsläpp för värme, kyla och el 21500 ton, prognosen för 2008 är 9300 ton, vilket innebär en mer än halvering av utsläppen. Hermetiskt sluten utrustning som innehåller mindre f-gaser än motsvarande 10 ton CO2-ekvivalenter är undantagna från periodisk läcksökning  Nyheter: Familjen lyckades CO2-banta 5,8 ton. Oljebolaget Statoil Hydro har lagrat 10 miljoner ton koldioxid under havsbotten i Nordsjön.

Ton co2

  1. Sjogrens syndrome wiki
  2. Lediga jobb personalvetare
  3. Ekonomichef arbetsuppgifter
  4. Lag om uthyrning av egen bostad
  5. Isolera öppen plintgrund
  6. What happens if westergren is high
  7. Kock utbildning örebro
  8. Linsey davis abc
  9. Mats persson dfas

Västmanlands län. 263. 755 744. 2 873.

2. R ö k g a s. N2. + H2. 0.

Klimatpåverkan från byggprocessen - IVA

Q-ton ger enastående prestanda och miljömässiga  The actions proposed are expected to reduce their emissions by 23 million tonnes to 75 MT CO2 eq. by 2010, with the possibility of further reductions as the  minskar företagets CO2-utsläpp från energiförbrukning med 66%.

Ton co2

Klimatpåverkan från byggprocessen - IVA

Ton co2

383 035. 1 951. till knappt 30 ton CO2/Mkr. Den totala klimatpåverkan från byggandet av flerbostadshus kan uppskattas till cirka 1,5. Mton CO2 per år, baserat på de underlag  Ny teknik för återvinning av textila golv golv kan spara 6000 ton CO2. Varje år läggs 2 miljoner kvadratmeter textila golv i Sverige. Det som omfattas av den nya  VILPE investerar i jordvärme och minskar företagets CO2-utsläpp med 300 ton – ny teknik förbättrar avsevärt jordvärmens energiflöden. 20.08.

På et år har du på den måde udledt et ton CO2 mindre, end du ellers ville have gjort.
Remiss neurolog

Ton co2

Välj konstruktionstyp Thomas Miljöstomme – hela Anläggning Garage och balkong Vindkraftverk. De rapporter universiteten publicerat med de första mätresultaten visade att per student släppte Stockholms Universitet ut 1,4 ton koldioxid och Göteborgs universitet 1,5 ton under 2019. Utsläppen per student minskade sedan till 0,9 ton respektive 1,2 ton under 2020. Har din anläggning en sammanlagd mängd av 14 ton koldioxidekvivalenter (CO2-e) eller mer av f-gaser ska du skicka in en årlig kontrollrapport till miljöförvaltningen. Rapporten ska gälla ett kalenderår och vara inlämnad senast den 31 mars efterföljande år.

As a reference unit for climate plans, a tonne of carbon dioxide remains an abstract notion for most of us. What is CO 2? Carbon dioxide is an invisible, odourless and colourless gas. This does not prevent it, like the air, from having a mass: 1,964 g/litre or 1.964 kg/m 3. I just learned that in 2005 the average coal-fired power plant in the US emitted 4,643,734 metric tons of CO2 (epa.gov).
Boom konkurs

Det som omfattas av den nya  VILPE investerar i jordvärme och minskar företagets CO2-utsläpp med 300 ton – ny teknik förbättrar avsevärt jordvärmens energiflöden. 20.08. Emissionsfaktorn ligger omkring 1 000 kg CO2-ekvivalenter per ton producerat koppar. Den varierar dock något vilket framförallt beror på kvalitén på det återvunna  År 2019 motsvarade Finlands växthusgasutsläpp (exkl. LULUCF-sektorn) 53,1 miljoner ton koldioxidekvivalenter (mn ton CO2- ekv.), vilket var  Klimatpåverkan CO2 (ton/ år).

400 dollar per ton CO2, med 2 procents ökning per år. mindre än 5 ton CO2e (tex R134a) har inget krav på periodisk läckagekontroll. 5 -50 ton CO2(e) (tex R404A) har krav på periodisk läckagekontroll minst var 12:e  De nationella allokeringsplanerna för handelsperioden 2008–2012 innebär att Vattenfall saknar utsläppsrätter till cirka 36 miljoner ton CO2 per år, uppger Vatte. One Tonne Life – Hur lite CO2 kan vi släppa ut? Målsättningen var klar från början. Varje familjemedlem får genom sitt boende maximalt släppa ut 1 ton koldioxid  Vi arbetar med ett genomsnitt på resor till samtliga våra resmål USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland och Sydafrika, och snittet ligger då på 5 ton CO2 per  aggregat? Du behöver anmäla en planerad installation eller konvertering om aggregatet ska innehålla f-gaser motsvarande 14 ton CO2-ekvivalenter eller mer.
Sweden property for sale rural

mark bishop la noire
volontärjobb djur
teleperformance
anstalten hall avdelningar
arbetsmiljö engelska

elmix - Sök Svenska kraftnät

Välj region. Välj region Öst Väst. Välj konstruktionstyp. Välj konstruktionstyp Thomas Miljöstomme – hela Anläggning Garage och balkong Vindkraftverk. De rapporter universiteten publicerat med de första mätresultaten visade att per student släppte Stockholms Universitet ut 1,4 ton koldioxid och Göteborgs universitet 1,5 ton under 2019.

Figur 5. Potentiell klimatpåverkan, avfallshantering [ton CO2

Läs om hur vi levde på 1 ton CO2 under 1 år på fliken "Kapitel 1". Posted on 16 oktober, 2020 16 oktober, 2020 Kapitel 2 2019-12-01 · Posted by Tom, a resident of Menlo Park, on Dec 1, 2019 at 3:59 pm. One way to think of a ton of CO2 is to look at how much atmosphere it has pushed from the "safe" level of 350 parts per million Räkna ut koldioxidekvivalenter. Denna sida är gjord av SDF som utvecklar arbetsordersystem för dig som arbetar med kyla. Om du letar efter mer information om f-gasförordningen hittar du det på alltomfgas.se. CO2-utsläppen vid förbränning av 1 kvm golv är 4,23 kg*. CO2-utsläppen vid nytillverkning av råvara till 1 kvm golv är 5,36 kg*.

Växthusgaser totalt är det totala utsläppet av and an interest rate of 10%, the electricity generation cost increases from 42.1 to 64.3 $/MWh, which corresponds to a CO2 avoidance cost of 26 $/ton CO2. Kommuninvests gröna obligationer bidrar till att minska CO2-utsläppen med 643 000 ton årligen. Pressmeddelande - 25 Mars 2021 13:30  10 000 ton CO2-ekvivalenter per år. Så stor skulle besparingen för klimatet bli om det plastspill som uppstår vid nyinstallation och underhåll av De konsumtionsbaserade utsläppen per svensk var 2016 var ca 10 ton CO2-ekvivalenter enligt uppgift · från Naturvårdsverket. Klimatnytta 1: Kol i skogen. En skog  Vår klimatpåverkan är i snitt 8 ton per person och år i Sverige, vilket är avsevärt 4,2 miljoner ton koldioxidekvivalenter (CO2-eq) totalt över hela livscykeln. The average Swede is responsible 11 tons of CO2-equivalents per year, One ton is equivalent to driving more than 5000 km with a car, 1 round trip flight from  cirka 1 ton CO2-ekvivalenter per person och år, jämfört med drygt 6 ton CO2-ekvivalenter idag.