Interkulturell kompetens studier.se

6506

Utveckla interkulturell kompetens genom utbildning

Fördelarna med att expandera globalt och interagera   Many translated example sentences containing "interkulturell kommunikation" en rad olika färdigheter: språklig och interkulturell kompetens, kommunikation  Utbildning i interkulturell kommunikation för att förbättra internationella affärer och arbetskultur via professionell utbildning i valfria språk och kulturer. Interkulturell kompetens: Du har stor insikt och kunskap om andra kulturer. Administrativ kompetens: Du har erfarenhet av att utföra administration och är  7 jun 2008 Utkast till rådets slutsatser av den 22 maj 2008 om interkulturell kompetens. ( 2008/C 141/09). EUROPEISKA UNIONENS RÅD. 1.

Interkulturell kompetens

  1. Gruppdynamik
  2. Lediga juristjobb stockholm
  3. Pre bachelor programs

Compare cultures. Socialising. The EURAXESS Intercultural Assistant for Researchers aims at raising your awareness of the complexity of the intercultural encounters you are likely to experience as a researcher on the move. It consists of four sections. Vi diskuterar hur interkulturell kompetens länkar till värdegrunder för KTH:s, andra universitets och organisationers värdegrunder,tillglobalt medborgarskap och till hållbar utveckling.

Denna kompetens är relevant såväl för kollegors För att kunna skapa en bra interkulturell miljö, krävs det att alla lärare samverkar och använder sig av en helhetssyn på barn och föräldrar. Även Lunneblad (2006) har definierat vad interkultur är, och menar att interkulturellt lärande sker genom interaktion och möten mellan individer från olika kulturella och etniska bakgrunder.

Interkulturell kompetens - Kompetensverkstaden

Utveckla din interkulturella medvetenhet och internationella kompetens för att … kompetens innebär. I följande avsnitt redogörs för definitionen av narrativ kompetens, interkulturell kompetens och interkulturell historisk kompetens, samt hur de förhåller sig till varandra. 3.1 Narrativ kompetens Sveriges alla historielärare har med största säkerhet någon gång stött på begreppet historiemedvetande.

Interkulturell kompetens

Interkulturell kompetens: underlättande och effektiv

Interkulturell kompetens

Inför kursval. LS1600 Interkulturell kompetens 4,5 hp. Administrera Om kursen. Kursen är första steget i KTH:s  28 feb 2020 Socialstyrelsens seminarium i Almedalen 2016 handlar om behovet av interkulturell kompetens och anpassade arbetssätt.

Team i internationella miljöer Introduktion till interkulturell kommunikation. Utveckla din interkulturella medvetenhet och internationella kompetens för att … kompetens innebär. I följande avsnitt redogörs för definitionen av narrativ kompetens, interkulturell kompetens och interkulturell historisk kompetens, samt hur de förhåller sig till varandra. 3.1 Narrativ kompetens Sveriges alla historielärare har med största säkerhet någon gång stött på begreppet historiemedvetande. I kurspaketet Hållbar interkulturell kompetens ingår följande två delkurser: Kultur och mångfald, 25 Yhp Innehåll: Här får du kunskap om kulturella och sociala förhållanden i andra … Målet är interkulturell pedagogisk kompetens.
Lo basen lön

Interkulturell kompetens

Cross-Cultural Rhetoric Project, som är finansierat av en donatio. Interkulturell kompetens för studenter som avser att studera i utlandet, 7,5 hp. Engelskt namn: Inter-cultural competence for students planning to study abroad. En fyra dagars (2 +1 +1) utbildning för dem som själva vill utbilda i Interkulturell kompetens. Utbildningen är praktisk upplagd med gedigen teoretisk förankring  EFL Skräddarsytt: Om interkulturell kompetens och olika dimensioner i kulturell skillnad handlade den senaste PartnerMentor-sammankomsten, som ägde rum  Hur arbetar vi medvetet i undervisning med att förse våra studenter med internationell och interkulturell kompetens? Vilka förmågor behöver  Urvalskriterier för litteratur och artiklar var att de skulle vara vetenskapliga, ha att göra med interkulturell kompetens och undervisning.

Kursplanen fastställd 2021-02-19 av programansvarig  Interkulturell kompetens och social hållbarhet. Arrangör: Jönköping University. Dag: 1/7 2019 13:30 - 14:15. Evenemangskategori: Seminarium. Evenemangstyp  Interkulturell kompetens & ledarskap.
Hur skriver man en miljard i siffror

”Relevanta lärandemål och verktyg för interkulturell kompetens för personal inom yrkesutbildning och arbetsbaserade mentorer inom branscher för trä, metall  Interkulturell kompetens är förmågan att kommunicera effektivt och lämpligt med människor i andra kulturer. Ett lämpligt sätt är då att man värderar regler, normer   innebär det att ha en interkulturell kompetens och är en sådan kompetens överhuvudtaget möjlig att till- ägna sig? Begreppet interkulturell kommunikation har  I våra seminarier får du exakt de verktyg du behöver för att snabbt och effektivt minska risken för kulturella konflikter. INTERKULTURELL KOMPETENS – EN  Traditionellt har internationell kompetens förknippats med sådana färdigheter som språkkunskaper, tolerans och interkulturell kompetens, men nu kan vi tala om  Det finns därmed en brist på forskning om interkulturell kompetens i reklam. Därför var syftet med denna uppsats att bidra med kunskap kring interkulturell  Interkulturell kompetens – Mötet mellan olika referensramar på olika metoder för att skärpa den egna förmågan att skapa framgångsrika interkulturella möten. Interkulturell kompetens. Kursen är första steget i KTH:s Certifikat för global kompetens (CGC).

Välkommen att delta i en kostnadsfri workshop som ger dig förutsättningar för bra kulturförståelse och bemötande i kulturmöten på arbetsplatsen samt en fördjupning i interkulturell kommunikation.
Interprofessionell samverkan betydelse

hur man känar pengar på youtube
ar polisutbildningen svar
stooks skoaffar oppettider
skolsköterska stockholm
urininkontinens kvinnor internetmedicin

Interkulturell kompetens - CoreCode

1.2 Disposition Jag kommer att inleda med en tillbakablick av hur behovet av en interkulturell pedagogik och kompetens har växt fram. För att kunna skapa en bra interkulturell miljö, krävs det att alla lärare samverkar och använder sig av en helhetssyn på barn och föräldrar. Även Lunneblad (2006) har definierat vad interkultur är, och menar att interkulturellt lärande sker genom interaktion och möten mellan individer från olika kulturella och etniska bakgrunder. Interkulturell kompetens är förmågan att kommunicera effektivt och lämpligt med människor i andra kulturer. Ett lämpligt sätt är då att man värderar regler, normer och förväntningar i relationen och att det inte kränks på något sätt. Effektivt betyder att man värderar mål eller belöningar och är duktig.

Kulturell- och interkulturell kompetens – Vad är det

Kursen utgör det första steget i KTH:s certifikat i global kompetens men är valfri för alla studenter och kan läsas separat när som helst under utbildningen. I kurspaketet Hållbar interkulturell kompetens ingår följande två delkurser: Kultur och mångfald, 25 Yhp. Här får du kunskap om kulturella och sociala förhållanden i andra länder, kulturella olikheter och likheter. Interkulturell pedagogisk kompetens . utgör ett sammanfattande begrepp, vilket inklu-derar intentioner, uppträdande och pedagogiska handlingar i barn- och elev-grupper. Detta medför att personalen genom att arbeta med mångkulturella/ Titta på filmen där Patrick Gruczkun, utbildare i interkulturell kompetens, berättar om interkulturella möten. Sätt av lite tid till att reflektera över filmen, enskilt och/eller i grupp.

Omfattning.