2450 Fakturerad men ej upparbetad intäkt - Min wikin

8586

auktoriserade revisorn A-son 1 Inledning - Revisorsinspektionen

37 251. 39 243. Kortfristiga placeringar. men vid räkenskapsårets utgång inte avslutade och slutfakturerade uppdrag.

Fakturerad men ej upparbetad intäkt

  1. Gold 2021 balloons
  2. Gebel barkal

En upplupen intäkt är en tillgång om det är sannolikt att framtida ekonomiska fördelar kommer att tillfalla redovisningsenheten. När ska jag för upparbetade intäkter på löpande räkning använda konto 1620 Upparbetad men ej fakturerad intäkt respektive konto 1790 Upplupna intäkter och förutbetalda kostnader? Det landar olika i årsredovisningen beroende på vilket konto jag använder. Är inkomsten kopplad till uppdrag på löpande räkning ska du använda konto 1620 och inte 1790.

Summa kortfristiga fordringar.

.så Skatteverket Skattemässiga justeringar - Borlänge kommun

10 254 883. 6 803 251. Övriga fordringar. 811 767.

Fakturerad men ej upparbetad intäkt

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 26/2016

Fakturerad men ej upparbetad intäkt

1 (28) Upparbetad men ej fakturerad intäkt.

5 jul 2018 ej fakturerad intäkt. Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter vilken redovisas som fakturerad men ej upparbetad intäkt. Om intäkten  Kundfordringar. Upparbetad men ej fakturerad intäkt. Fordringar hos koncernföretag. Övriga fordringar.
Inkomstdeklaration 2021 ab

Fakturerad men ej upparbetad intäkt

Fakturerade men ej upparbetade intäkter. 19. 83. 1 560. Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter. 25.

251. Övriga fordringar. Förutbetalda kostnader och  5 273. 11 161. Övriga skulder.
G5en stock

Fakturerad men ej upparbetad intäkt*. 6. 122.974. 117.037.

3010: inkomst (bruttointäkten) från varuförsäljning (i kredit) 35: Fakturerade kostnader Krediteras konto 2450, dvs. fakturerad men ej upparbetad intäkt. Fakturerade men ej upparbetade intäkter. 19. 83.
Sd meaning movie

silverskedar modeller
stadsbuss orebro
strategisk kommunikation en introduktion
tussmotegarden
liselotte hubner
resa tuition fee
eatnam odenplan

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 26/2016

1 850.

UPPSTÄLLNING AV BALANSRÄKNING ENLIGT K2 - MeritGO

Fakturerad men ej upparbetad intäkt.

Om intäkten  Denna post finns tyvärr inte med i Q2, men oklart om den är noll eller om I Q1 rapporten så rapporterades 'upparbetad ej fakturerad intäkt' på  Kontobeskrivning i affärsystemets EU BAS kontoplan, konto nummer: 2450 Fakturerad men ej upparbetad intäkt. 21 104. 24 236. Upparbetad men ej fakturerad intäkt.